zadzwoń do nas

+48 660 746 329

Nawiązanie współpracy następuje poprzez zawarcie umowy świadczenia usług prawnych, precyzującej w szczególności zakres zlecenia udzielanego przez Klienta oraz wysokość wynagrodzenia Kancelarii.


Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię ustalamy indywidualnie z każdym Klientem, mając na względzie preferencje Klienta i jego oczekiwania oraz niezbędny nakład pracy prawników.


Proponujemy następujące formy rozliczeń:


1. Stawka godzinowa

Nasze wynagrodzenie z tytułu czynności wykonywanych na rzecz Klienta obliczane jest w oparciu o rzeczywisty, efektywny czas pracy i ustaloną stawkę godzinową. Klient otrzymuje wraz z fakturą zestawienie wszystkich czynności oraz zestawienie czasu pracy.


2. Miesięczny ryczałt za stałą obsługę

Klientom, którzy zdecydują się na stałą obsługę prawną, proponujemy stały miesięczny ryczałt obejmujący ustaloną ilość roboczogodzin, w zależności od potrzeb Klienta. Wynagrodzenie to jest wówczas stałe, niezależnie od nakładu pracy i okoliczności.


3. Wynagrodzenie za konkretne zlecenie

Po przedstawieniu przez Klienta jego problemu oraz oczekiwań i zakresu zlecenia, przedstawiamy propozycję kompleksowego wynagrodzenia za sprawę, obliczonego w oparciu o szacowany przez nas nakład pracy. Wynagrodzenie to może być płatne jednorazowo przy udzieleniu zlecenia lub w umówionych ratach.


4. Wynagrodzenie mieszane przy sporach sądowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, możliwe jest także ustalenie wynagrodzenia o charakterze mieszanym. Wówczas przy udzieleniu zlecenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kancelarii wynagrodzenia za wstępną analizę sprawy oraz przygotowanie do sporu sądowego, a następnie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonywanych na rzecz Klienta obliczane jest w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustaloną stawkę godzinową lub za każdy kolejny termin posiedzeń sądowych, na których Kancelaria reprezentuje Klienta.


Wybranie dogodnej dla Państwa formy rozliczeń pozwala zoptymalizować koszty zlecenia.