zadzwoń do nas

+48 660 746 329

Usługi prawne dla firm


 • Zakładanie i rejestracja spółek, spółdzielni i fundacji

 • Prowadzenie postępowań rejestrowych

 • Obsługa korporacyjna

 • Doradztwo i bieżąca pomoc prawna

 • Sporządzanie opinii prawnych

 • Sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, dokumentów wewnętrznych, projektów uchwał, protokołów, planów oraz wszelkich dokumentów z tym powiązanych

 • Analiza i sporządzanie umów handlowych, umów inwestycyjnych, kontraktów

 • Audyt umów

 • Reprezentacja i wsparcie podczas posiedzeń organów

 • Przeprowadzanie przekształceń, procesu łączenia i podziału

 • Prowadzenie procesów likwidacji oraz upadłości spółek

 • Prowadzenie sporów sądowych i reprezentacja przed Sądem

 • Prowadzenie windykacji i postępowań egzekucyjnych.

Usługi prawne dla osób fizycznych


 • Porady i konsultacje prawne, zastępstwo procesowe

 • Sporządzanie pozwów/wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia

 • Projektowanie aktów notarialnych

 • Udział w mediacjach i negocjacjach

 • Przygotowywanie do sporów sądowych

 • Prowadzenie spraw sądowych (sądy powszechne i administracyjne)

 • Pomoc prawna i prowadzenie spraw administracyjnych przed urzędami, instytucjami państwowymi i samorządowymi

 • Prowadzenie windykacji i postępowań egzekucyjnych

 • Pomoc w regulowaniu stanu prawnego.